Ձեզ ձանձրացրե՞լ է ԿԲին ներկայացվող ամենամսյա և եռամսյակային հաշվետվությունների կազմումը, ցանկանում եք.

●  ամեն օր հիշեցումներ ստանալ ժամկետանց վարկային պայմանագրերի մասին,
●  օրվա կտրվածքով ստանալ այն պայմանագրերի հեռախոսահամարները, որոնց վճարման օրն է,
●  ցանկանո՞ւմ եք գունային երանգներով տարբերակված տեսնել ժամկետանց, իրացման ենթակա, բաց և այլ պայմանագրերը,
●  նոր պայմանագիր ստեղծելիս ստանալ ռիսկայնության մակարդակն ըստ անձի,
●  ստանալ վարկային պայմանագրերի, բռնագանձման ծանուցումների և այլ փաստաթղթերի տպագրական ձևերը հաշված վարկյաններում,
●  ստանալ հաշվետվություններ հաշվեգրված, ստացված տոկոսների և տույժերի վերաբերյալ:

Այդ դեպքում կարող եք զանգահարել և համենալ մեր գրասենյակ՝ ծրագրի հնարավորություններին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար:

Մեր Գործնկերները

ՆՄԱՆԱԿԻ ԾՐԱԳՐԵՐ