Արտադրական ընկերության հաջողությունը կախված է ոչ միայն թողարկված արտադրանքի որակից և շուկայում նրա պահանջարկից, այլ նաև ընկերության ղեկավարման արդյունավետությունից, հաճախորդներից հավատարմությունից և ընկերության բոլոր աշխատակիցների համաձայնեցված աշխատանքից: Կորցնելով հաճախորդներին, իրենց դժգոհությունը սպասարկման որակից նպաստում է վաճառքի ծավալների նվազման և բացասաբար է ազդում ընկերության համբավի վրա: Տարբեր ծառայությունների անկայունությունը հանգեցնում է արտադրական գործընթացի անարդյունավետության: Այժմյան արտադրական ձեռնարկությունները հաճախ բախվում են հետևյալ խնդիրներին՝
1. Անվանացուցակի, տեսականու թվի աճի և թողարկված արտադրանքի բնութագրին, համապատասխանաբար անհրաժեշտ է պահպանել տվյալ տեղեկատվությունը կենտրոնացված բազայում և հնարավորություն տալ նրանում օպարատիվ փոփոխություններ կատարել:
2. Մատակարարների, գնորդների և գործընկերների` որոնց հետ համագործակցում է ընկերությունը, թվի ավելացումը, ինչպես հետևանք անհրաժեշտ է պահպանել տեղեկատվություն յուրաքանչյուր կոնտրագենտի համար (գնի պատմությունը, մատակարարման պայամաններն ու ժամկետները, հետադարձ կապը), ինչպես նաև հետևել տվյալ տեղեկատվության փոփոխմանը:
3. Միաժամանակ գտնելու և արտադրական բազմաթիվ պատվերների անհրաժեշտության առաջացում, և յուրաքանչյուր պատվերը կարող է ունենալ իր առանձնահատուկ հարաչափերը, որոնք անհրաժեշտ են հաշվի առնել:
4. Հասույթի նորմերի աստիճանական նվազում, արտադրական ընկերությունների մոտենալը շահութաբերության մինիմալ աստիճանի, որը կախված է շուկայի հագեցվածության և մրցակիցների քանակի ավելացման հետ:
5. Արտադրանքի որակի բարձրացման անհրաժեշտության առաջացում և ինքարժեքի նվազում, մրցակցային շուկան հաջողոթյամբ հաղթահարելու համար:
6. Անհրաժեշտություն է առաջանում պլանավորման, ղեկավարման և բարդ հանգույցների օպտիմալացում մատակարարման ցանցերի և նյութերի տեղաշարժման, արտադրանքի իրացման, կառույցի տարածաշրջանային ընդլայման հետ կապված, ջնջված արտադրական սարքավորումների հայտնվելու և մատակարարաման ցանցեր:

Մեր Գործնկերները

ՆՄԱՆԱԿԻ ԾՐԱԳՐԵՐ